Missie&Visie

Het avontuur begint…

Wij zijn Caroline Bosteels, Sofie Mertens en Eefje Vermassen, gepassioneerde kleuterleidsters met een ruime ervaring in coaching, psychomotorische ontwikkeling en het stap voor stap aanleren van zelfsturing als voorbereiding op goed executief functioneren later.
Toen we in juni 2018 een bos ter beschikking kregen, groeiden er meteen wilde plannen om er iets moois van te maken.  Een plaats speciaal voor kinderen, om hen terug in contact te brengen met de natuur, waar ze een rustplek vinden én waar ze ten volle kunnen experimenteren, exploreren en spelend leren.

Van hieruit ontstond het Bellenbos, een educatief speel- en zorg-bos dat open staat voor een divers publiek.
Hier kan elk kind thuiskomen…

Het Bellenbos

Het Bellenbos moet een boost zijn voor de zintuiglijke en motorische ontwikkeling.  Dit speelbos zal bestaan uit verschillende doelgerichte nesten (creanest, ploeternest, geluksnest, droomnest, denknest…) waar alle kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken.  Ze komen op een speelse manier in contact met de natuur en de Bellenbos-vaardigheden.  

Bellenbos-vaardigheden

  • Weerbaarheid/veerkracht

We geloven sterk in de ontwikkelkracht van elk kind.  Ze zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden.  We reiken heel wat tools aan om hen passend weerbaar te maken, zodat ze na een tegenslag in staat zijn verder te gaan.

  • Respect      

In het Bellenbos leren kinderen respect hebben voor zichzelf, voor elkaar en voor alles wat leeft.  Men leert er op een waarderende manier contacten leggen.

  • Sociale vaardigheden        

Door samen te spelen en samen te werken, leren kinderen van elkaars aanwezigheid te genieten.  Ze krijgen inzicht in anderen, leren goed luisteren naar en aandacht hebben voor andermans gedachten en gevoelens.  We respecteren dat kinderen het mogen oneens zijn met elkaar, we leren hen op te komen voor zichzelf vanuit een wederzijds respect.  Op deze manier leren kinderen conflicten aanpakken en oplossen.

  • Leergierigheid/probleemoplossend denken         

We wakkeren de nieuwsgierigheid aan, zodat de kinderen open staan om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Dit doen we steeds op een creatieve en innovatieve manier.

  • Zelfregulatie en zelfsturing

We leren kinderen hoe ze hun gedrag, gedachten en emoties efficiënter kunnen aansturen.​ We leren ze zelfredzaam en efficiënt handelen en leren hen juist te reageren op externe prikkels. We duiden  hen hoe ze gepast omgaan met regels.

Wie mag zich komen nestelen?

We richten ons enerzijds op klassen uit het kleuter- en lager onderwijs, die hier gedurende een dag of halve dag volop komen genieten.  

Anderzijds willen we een aanbod bieden aan vrijetijdsorganisaties, met aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren.

In het Bellenbos vinden ze een gevarieerd en pedagogisch onderbouwd aanbod, waar gedurende het jaar voldoende verscheidenheid wordt voorzien. 

We willen een plek in de natuur bieden, waar kinderen en jongeren sterk in hun schoenen staan. Samen en met zelfvertrouwen uitdagingen omzetten in kansen. Samen tegenslagen leren overwinnen.

“Ik wil proeven, ruiken en voelen
Ik wil groeien in mijn eigen doelen
Met mijn handen en voeten
Heerlijk in de wereld wroeten
Ik ben ik, ik ben uniek
En ik ben niet van elastiek
Je kunt me niet maken tot iets wat ik niet ben
Maar wel helpen zodat ik mezelf nog beter ken
Want zelfs als ik mijn knie bezeer
Weet dan dat ik altijd leer!”