Nestelbossen

Het Bellenbos is het eerste Nestelbos in Vlaanderen. We bouwen hier samen met GoodPlanet Belgium vzw de nodige expertise op: het inrichten van de Nesten, de pedagogische kijk en coaching, kennis over de natuur, beheerswerken, contacten aangaan met diverse sociale organisaties en inspelen op (lokale) noden.

Met deze ervaring kunnen we elders in Vlaanderen verschillende Nestelbossen creëren.